×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکتر رضا ابوفاضلی

استاد فارماسیوتیکس

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

EN :CV

 

مدارک تحصیلی:  

 • دکترای عمومی داروسازی از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 1367
 • دکترای تخصصی فارماسیوتیکس، کینگز کالج لندن، انگلستان، سال 1373
 • فوق لیسانس آموزش پزشکی، مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال 1378

 

سوابق اجرایی:

 • معاون پژوهشی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مدیر گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • معاون پشتیبانی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • عضو کمیسیون تشخیص صلاحیت ساخت و ورود دارو و فراورده های بیولوژیک در وزارت بهداشت
 • مدیر عامل شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون وزارت بهداشت
 • عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی فارماسیوتیکس (بورد تخصصی داروسازی) در وزارت بهداشت
 • عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی زیست مواد دارویی  (بورد تخصصی زیست مواد دارویی) در وزارت بهداشت عضو شورای عالی مرکز تحقیقات نانو و فناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • عضو شورای مرکز رشد فن آوری های دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

دروس تدریسی:

 • فارماسیوتیکس نظری 3  (سیستمهای پراکنده سوسپانسیونی و امولسیونی)
 • فیزیکال فارماسی نظری 1 و 2
 • آمار زیستی نظری و عملی

 

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

 • سیستمهای دارورسانی پپتیدی و پروتئینی
 • سامانه های دارورسانی ذره ای شامل نانوسفر، میکروسفر، نانوامولسیون، میکروامولسیون، نانوذرات لیپیدی جامد، نانوتیوب کربنی، میسل پلیمری
 • ارگانوژلها

 

سامانه علم‌سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Reza_Aboofazel

 E-mail: raboofazeli@sbmu.ac.ir

 reza.aboofazeli@gmail.com                               

تلفن مستقیم محل کار:  021-88200071
تلفن داخلی محل کار:
  120 -  88200118-021 ،  داخلی 238

تنظیمات قالب