×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکترسید محسن فروتن

استاد فارماسیوتیکس و نانوتکنولوژی دارویی

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

EN :CV

 

مدارک تحصیلی:

 • دکترای داروسازی عمومی از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • .Ph.D فارماسیوتیکس از دانشگاه استراتکلاید، اسکاتلند، بریتانیا

 

سوابق اجرایی:

 • عضو شورای آموزشی و پژوهشی و ارزشیابی دانشکده
 • عضو بورد فارماسیوتیکس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • مدیر گروه فارماسیوتیکس
 • مشاور صنایع دارویی
 • مدیر عامل شرکت مواد دارویی درسا دارو
 • مدیر مؤسسه تحقیقاتی و آموزشی نور (توان)

 

سمت فعلی:

 • عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • عضو گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • رئیس گروه علمی پژوهش فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

 

دروس تدریسی:

 • فارماسیوتیکس نظری و عملی
 • کنترل فیزیکوشیمیایی نظری و عملی

 

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

 • فرمولاسیون و روشهای بهبود فرمولاسیون فرآورده های دارویی
 • کنترل کیفیت مواد اولیه و فرآورده های دارویی
 • تکوین روشهای آنالیز نوین و معتبر سازی آن
 • سیستم های دارو رسانی چشمی

 

سامانه علم‌سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Mohsen_Foroutan

E-Mail: mforoutan@excite.com

تلفن مستقیم محل کار: 88200076-021

تلفن داخلی محل کار: 120 الی  88200118-021 داخلی 242

تنظیمات قالب