×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اهداف

 • بررسی شیمی و بیوشیمی پپتیدها و پروتئین­ها (از جمله جداسازی، شناسایی و تعیین ساختارکانفورماسیونی)، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، سنتز شیمیایی، سنتز زیستی و مکانیسم‌های ملکولی آن، مطالعه نقش و عملکرد ملکول‌های زیستی،برهم­کنش پپتیدها و پروتئین ها  با سایر ملکول ها،
 • مطالعه آنالوگ های ترکیبات طبیعی و طراحی، مهندسی و توسعه ملکول های پپتیدی و پروتئینی،
 • بررسی کاربردهای متنوع پپتیدها و پروتئین ها در زمینه ­های مختلف علوم زیستی بویژه در حیطه­ های پزشکی و دارویی،
 • ساخت، خالص­ سازی، فرمولاسیون، دارورسانی و کنترل کیفی فرآورده ­های دارویی زیستی،
 • بکار گیری فن آوری های نوین و پیشرفته نظیر فن آوری زیستی، فن آوری نانو، بیوانفورماتیک و فن آوری اطلاعات در علوم پپتید و پروتئین،
 • تجهیز کتابخانه تخصصی و تسهیل دسترسی محققین به بانکهای اطلاعاتی مرتبط و منابع علمی معتبر، جمع‌آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات ومدارک مربوط به فن آوری‌های پروتئینی،
 • توسعه سیستم اطلاع­ رسانی به متخصصان و ایجاد بانک اطلاعاتی محققان علوم پپتید و پروتئین کشور،
 • جذب نیروی انسانی محقق و علاقمند،
 • تبادل دانش و اطلاعات با مراکز معتبر تحقیقاتی، علمی  داخل و خارج کشور،
 • ارائه مقالات تخصصی در همایش­های داخلی و بین­ المللی،
 • برقراری نشست­های علمی و همایشهای کشوری و بین­ المللی، توسعه کارگاه ها و برگزاری دوره­ های آموزشی و پژوهشی کوتاه­ مدت، بلند­مدت و تکمیلی،
 • انتشار کتب و مجلات تخصصی،
 • تلاش برای انتقال دانش و فن آوری و فن آوری به منظور ارتقاء صنعت پروتئین در کشور،
 • جذب منابع مالی به منظور راه ­اندازی و تجهیز آزمایشگاه های ویژه و تخصصی،
 • حضور مؤثر در طراحی، پیشنهاد و اجرای پروژه ­های ملی و بین­ المللی،
 • تقویت مشارکت متخصصین و تأکید بر همکاری تیم­های تحقیقاتی در اجرای پژوهش ها،
 • برقراری ارتباط با مؤسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی فعال در زمینه تولید دانش و پژوهش های مرتبط با پپتیدها و پروتئین‌ها و تعامل میان صنعت و دانشگاه.

فایل‌ها

تنظیمات قالب