×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آزمایشگاه مرکز تحقیقات فن آوری پروتئینلیست تجهیزات آزمایشگاهی

 

 • pHمتر
 • اسپکتروفتومتر
 • انکوباتور
 • انکوباتور (0-80 °C)
 • انکوباتور بلوک خشک
 • انکوباتور شیکر دار
 • بن ماری شیکر دار
 • پاور الکتروفورز
 • تانک الکتروفورز افقی
 • تانک الکتروفورز عمودی
 • ترازو
 • ترمال سیکلر
 • حمام التراوسنیک
 • روتاتور
 • سانتریفیوژ یخچالدار
 • سیستم اتوماتیک شستشوی پیپت
 • سیستم ایزوالکتروفوکوسینگ
 • سیستم آب خالص ساز
 • شیکر رومیزی
 • شیکر میکروپلیت
 • مخزن بیولوژیک نیتروژن مایع
 • میکروسکوپ نوری
 • مینی سانتریفیوژ
 • ورتکس
 • همژنایزر اولتراسونیک
 • هود لامینار ایرفلو، کابینت بیولوژیک کلاس II
 • هیتر استیرر مغناطیسی
 • یخچال آزمایشگاهی 900 لیتر
 • شوف بالن

 • هم‌زن مکانیکی

 • تبخیر روتاری

تنظیمات قالب