×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

درخواست انتشار فصلنامه Trends in Peptide and Protein Sciencesبه زبان انگلیسی و به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (مرکز تحقیقات فن‌آوری پروتئین) در یکصد و چهاردهمین جلسه کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ 24/3/ 1394 مطرح و طبق اساسنامه و آئین نامه های مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی، مورد موافقت قرار گرفت و پروانه انتشار آن از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 76482 در تاریخ 30/9/1394 صادر گردید.

به استناد مصوبه مورخ 99/7/7 جلسه 121 کمیسیون نشریات علوم پزشکی وزارت بهداشت، رتبه علمی-پژوهشی به این نشریه اعطا شده است.

 زمینه (حیطه نشریه):تمام جنبه های با اهمیت تحقیقات بر روی پپتید‌ها و پروتئین‌ها، از جمله:

مطالعات ساختاری، تخلیص/بیان/تولید، پروتئومیکس، مدلینگ، تعیین ساختمان، طراحی  و توسعه فرآورده‌هایدارویی و واکسن‌ها، سنتز شیمیایی، فارماکولوژی، آنزیم شناسی، آنالیز کانفورماسیونی، ایمونولوژی، زیست فن‌آوری، مهندسی و توسعه پروتئین، فولدینگ و تعیین توالی پروتئین، عملکرد، ژنتیک، بیوانفورماتیکس، بیولوژی مولکولی، تداخل پروتئین-پروتئین، مطالعات فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک پروتئین ها و  آنتی بادی هایدرمانی و تشخیصی،  فرمولاسیون و پایداری، آنالیتیک ها و ناخالصی ها، شبیه‌سازی، نوع و کینتیک فعالیت، مطالعات ترمودینامیک و هیدرودینامیک وبیومارکرهای پروتئینی.

ضرورت انتشار نشریه:

پیشرفت‌های اخیر علوم زیستی با کمک به شناخت نقش­های کلیدی پپتیدها و پروتئین‌ها در حیات و بقای سلول و به دنبال آن فراهم شدن امکان تولید انبوه پروتئین‌ها در مقیاس بالا به کمک فن آوری‌های نوین مانند مهندسی ژنتیک و تولید DNA  نوترکیب و یا سنتز شیمیایی پپتیدها، دنیای جدیدی را بر روی محققان گشوده است. پیشرفت‌های حاصل در زمینه خالص سازی و آنالیز کیفی محصولات  پپتیدی و پروتئینی نیز امکان دسترسی و پژوهش بر روی این دسته از ملکول‌های زیستی را هرچه بیشتر کرده است و بر سرعت رشد فن­آوری‌های نوین در جهت رفاه زندگی بشر، ارتقاء سلامت و حفظ محیط زیست به طور چشمگیری افزوده است. امروزه پژوهش‌های گسترده ای بر روی شناخت ساختمان، عملکرد و نقش پپتیدها و پروتئین‌ها، روش‌های تولید، خالص سازی، آنالیز و کنترل کیفی و همچنین حیطه های بسیار گسترده و متنوع کاربرد آنها در حال انجام است، بطوریکه با جستجو در پایگاه Scopusدرطی سال‌های 1996 تا دسامبر 2014 ،  بیش از چهارو نیم میلیون مقاله و مستندات علمی و نزدیک به دویست و پنجاه هزار patentدر مورد پپتیدها یا پروتئین‌ها قابل دسترسی است. حجم انبوه پژوهش‌های انجام شده در این زمینه و رشد مثبت تحقیقات طی سالیان آینده به خوبی لزوم وجود مجلات تخصصی را روشن می سازد، بویژه آنکه در طی سالیان اخیر نیز این حیطه از علوم در کشورمانجز اولویت‌های اصلی پژوهشی قرار گرفته و بودجه های تحقیقاتی بسیاری نیز به آن اختصاص داده شده است.  درخواست راه­اندازی یک مجله علمی بین المللی در زمینه فن­آوری‌های مرتبط با پپتیدها و پروتئین‌ها به منظور معرفی فعالیت‌های تحقیقی و توانمندی‌های پژوهشی موجود در کشور و همچنین فراهم آوردن فرصت انتشار پژوهش‌های مرتبط در سطح جهانی، در راستای عملی کردن یکی از مأموریت‌های اصلی از پیش تعریف شده برای مرکز تحقیقات فن‌آوری‌ پروتئین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به منظوربرقراری ارتباط و تبادل دانش و اطلاعات با سایر مراکز تحقیقاتی در سطح ملی و بین‌المللی می­باشد.

 

اهداف نشریه:

مجله‌Trends in Peptide and Protein Sciences (TPPS) به انتشار مقالات و یادداشت های پژوهشی اصیل، مقالات مروری و گزارشات علمی با تمرکز بر تمام جنبه های با اهمیت تحقیقات بر روی پپتید‌ها و پروتئین‌ها پرداخته و در نظر دارد بستر لازم برای محققین جهت انتشار و ارائه یافته های تحقیقاتی خود به سایر محققین این حوزه را فراهم سازد.

 

مخاطبین نشریه:

 • اساتید، محققین و دانشجویان علوم زیستی و سلولی، بالینی، داروسازی، زیست فن‌آوری، بیوشیمی، بیوفیزیک، تغذیه ژنتیک، شیمی و سنتز پروتئین
 • صنایع مرتبط با تولید فرآورده های پپتیدی و پروتئینی  (دارویی، آرایشی، بهداشتی، غذایی و سایر حوزه‌های مرتبط).
 • مراکز کنترل و تعیین کیفیت فرآورده های پپتیدی و پروتئینی 

 

مدیر مسئول:دکتر رضا ابوفاضلی

سردبیر: دکتر بهرام کاظمی

مدیر اجرایی: دکتر مریم تبرزد

 

اعضای هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

 • دکتر رضا ابوفاضلی، دپارتمان فارماسیوتیکس و نانوتکنولوژی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکتر سید ناصر استاد، دپارتمان سم شناسی داروشناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر دیوید بارلو، انستیتو علوم دارویی،کالج سلطنتی لندن(King’s College London)، انگلستان
 • دکتر مژگان بنده پور، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی و دانشکده فناوری‌هاینوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکتر جلال پوراحمد، دپارتمان سم شناسی و داروشناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکتر عماد تاج خورشید، دپارتمان بیوشیمی، مرکز بیوفیزیک و بیولوژی کمی، انستیتو علوم و فناوری های نوین Beckman، دانشگاه  Illinois  آمریکا
 • دکتر مریم تبرزد، مرکز تحقیقات فن‌آوری پروتئین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکتر حامد جعفر نژاد، دپارتمان ژنتیک مولکولی و انسانی، کالج پزشکی  Baylor، آمریکا
 • دکتر عادل دنیزلی، بخش بیوشیمی،دپارتمان شیمی، دانشگاه  Hacetteppe، ترکیه
 • دکتر محمد رمضانی، دپارتمان بیوتکنولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دکتر بیژن رنجبر، دپارتمان بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر ثریا شاه حسینی، دپارتمان شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکتر محمد علی فرامرزی، دپارتمان بیوتکنولوژی دارویی، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر سید محسن فروتن، دپارتمان فارماسیوتیکس و نانوتکنولوژی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکتر یونس قاسمی، دپارتمان بیوتکنولوژی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دکتر محمدحسین قهرمانی، دپارتمان سم شناسی داروشناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر بهرام کاظمی، دپارتمان بیوتکنولوژی دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکتر جین لارنس، بخش داروسازی و اپتومتری، دانشکده علوم سلامت، دانشگاه منچستر، انگلستان
 • دکتر محمدحسین مروت، دپارتمان بیوتکنولوژی دارویی، مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دکتر حمیدرضا مقیمی، دپارتمان فارماسیوتیکس و نانوتکنولوژی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکتر علیرضا وطن آرا، دپارتمان فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر محمد حسن هوشدار تهرانی، دپارتمان شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکتر حسن یزدان پناه، دپارتمان سم شناسی و داروشناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ارسال مقاله:

جهت دسترسی به دستورالعمل تهیه  و ارسال مقالات، به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://journals.sbmu.ac.ir/protein/about/submissions#onlineSubmissions

چاپ مقاله در مجله TPPSو دسترسی به مقالات چاپ شده برای تمام متخصصین و علاقه مندان، رایگان می‌باشد.

شماره شاپا (ISSN) چاپی: 2535-2538

شماره شاپا (ISSN) آنلاین: 2446-2538

محل دفتر نشریه: مرکز تحقیقات فن آوری پروتئین - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تلفن دفتر نشریه:88648124 و 88647823، نمابر دفتر نشریه: 88647456

آدرس الکترونیکی دفتر نشریه:  tipps@sbmu.ac.ir

آدرس پرتال مجله:   http://journals.sbmu.ac.ir/protein

آدرس پستی دفتر نشریه: دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکزتحقیقات فن آوری پروتئین،

خیابان ولی عصر (ع)، بالاتر از خیابان وحید دستگردی، روبروی برج کیان (نرسیده به تقاطع بزرگراه نیایش)،

کد پستی   35113-19969 ، صندوق پستی 6153 –14155

دسترسی به مقالات از طریق آدرس: http://journals.sbmu.ac.ir/protein/issue/archive

فایل‌ها

تنظیمات قالب