×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکتر مریم تبرزد

استادیار زیست‌فناوری دارویی (بیوتکنولوژی )

مرکز تحقیقات فن‌آوری پروتئین

تهران، خیابان ولی عصر، تقاطع بزرگراه نیایش، دانشکده داروسازی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات فن‌آوری پروتئین

88648124 –021

m_tabarzad@sbmu.ac.ir

tabarzad.m@gmail.com

سامانه علم‌سنجی: https://isid.research.ac.ir/Maryam_Tabarzad

فایل‌ها

تنظیمات قالب