×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آپتامرهای الیگونوکلئوتیدی:دکتر مریم تبرزد، دکتر نسترن نفیسی ورچه

اصول بلورشناسی - تعیین ساختار تک بلور و پودر نانوساختارها و پروتئین ها:دکتر علیرضا عباسی، دکتر شکوفه گرانمایه

اصول و کاربرد نانومواد:ترجمه پروفسور علی شکوه فر، مهندس مرتضی قدیمی

اصول کار و ایمنی کارکنان خدماتی در ادارات و مراکز بهداشتی درمانی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اصول و کاربردهای نانو مواد آشنایی با نانوذرت (خواص، روشهای تولید و کاربرد):عبدالرضا سیم چی

ایمنی زیستی در آزمایشگاه:دکتر محمد علی فرامرزی، دکتر نسترن نفیسی ورچه ،دکتر زهرا مرادپور، دکتر محمد شریف زاده

ترکیبات زیست فعال در سیستم های غذایی:دکتر صدیف آزاد مرد دمیرچی، مهندس شیوا امامی

  تکنولوژی ساخت لایه نازک و کاربردهای آن:دکتر کاووس میرعباس زاده، مهندس پیمان نایبی

  تکنولوژی نانو مقیاس در سیستم های زیستی: ترجمه دکتر مهدی محمدزاده، سید مهدی نوراشرف الدین      

  دنیای نانو در ابعاد نانو:نگار زاده ختمی مآب، رضا ایجادی

  روش های شیمیایی تولید نانوذرات:دکتر حسین عبدی زاده، مهندس یاسر وحیدشاد

  روش های طیف سنجی و بررسی خواص نوری نانو مواد:مهدی رنجبر، مسعود صلواتی نیاسری، محمد علی طاهر

  ساختارهای گرافی نانولوله ها و دستگاه های شش ضلعی:دکتر محمد علی ایرانمنش، دکتر سید علی رضا اشرفی، کمال الدین ولاشانی

  سازگاری زیستی در مقیاس نانو:دکتر حسین قنبری، حسین ارزانی، مهیا رحمانی، حوری نکونام، پروین صمدی

  سم شناسی نانوذرات - خصوصیات، مقدارسنجی و اثر بر سلامت:دکتر قاسم عموعابدینی، دکتر محمدکاظم کوهی، دکتر حمید راشدی، دکتر جواد ملکوتی خواه

  سنتز و روش ساخت مواد نانو ساختار:دکتر محمد ابراهیم ابراهیمی

  ضروریات نانوفناوری پزشکی و نانوپزشکی:وحید شیرشاهی

  علوم و فناوری نانوکامپوزیت: ترجمه بابک کفاشی  

  فناوری نانو در علوم زیستی و پزشکی: ترجمه دکتر محمدرضا عوادی 

  کاربرد نانو الیاف پلیمری در مهندسی بافت سلول های بنیادی:دکتر طاهره مازوچی، دکتر مسعود همدانیان، وحید جباری

  کاربردهای زیستی نانو مواد (دارورسانی، ژن درمانی و تصویربرداری پزشکی):دکتر علی اکبر صبوری، حسین درخشان خواه، لقمان علایی

  کاربردهای زیستی نانو مواد (مبانی، شیمی و ساختار نانو مواد):دکتر علی اکبر صبوری، حسین درخشان خواه، لقمان علایی

  کاربردهای زیستی نانو مواد- ایمپلنت ها، مهندس بافت و زیست سازگاری:دکتر علی اکبر صبوری، حسین درخشان خواه، لقمان علایی

  کاربردهای فن آوری نانو در بهداشت و محیط زیست:مهندس زهرا کاشی تراش اصفهانی، دکتر منیره مجلسی

  مبانی علم سطح در نانوفناوری - جلد اول: فیزیک سطح، فصل مشترک و لایه های نازک:دکتر هادی سوالونی

  مبانی علم سطح در نانوفناوری - جلد دوم: روش های جدید آنالیز سطح، فصل مشترک و لایه های نازک:دکتر هادی سوالونی

  معرفی و کاربرد دندرایمرها در نانوفناوری پزشکی: ترجمه نورافراسیاب     

  مقدمه ای بر غشا و فرایندهای غشایی:دکتر مرتضی صادقی، مهندس علیرضا وفائی منش

  مقدمه ای بر فن آوری نانو در صنایع غذایی کشور:مهندس شهرام مقصودی

  مقدمه ای بر کاربرد نانو فناوری در پلیمرها:دکتر وحید حدادی اصل، مهندس وحید کریم خانی

  مقدمه ای بر نانو فناوری:رامین رحمانی آهرنجانی، علی قربان پورآرنی، مریم شکروی

  مقدمه ای بر نانو فناوری:رامیترجمه نیما تقوی نیا

  مقدمه ای بر نانوکامپوزیت ها و نانولوله ها:رامین رحمانی اهرنجانی، علی قربان پورآرانی، عباس راستگو

  مقدمه ای بر نانوکامپوزیت های پلیمری:دکتر سید مجتبی زبرجد، دکتر محمد هادی مقیم

  مواد نانوپروس - سنتز، شناسایی و کاربردها:دکتر منصور انبیا، نورعلی محمدی، کاوه محمدی

  میکروسکوپ های الکترونی و روشهای نوین آنالیز: دکتر پیروز مرعشی، دکتر سعید کاویانی، دکتر حسین سرپولکی، دکتر علیرضا ذولفقاری

  میکروسکوپی تونل زنی روبشی و کاربرد آن در شرایط الکتروشیمیایی: صدیقه صادق حسنی

  میکروسکوپی نیروی اتمی:  صدیقه صادق حسنی، جمال الدین افضلی، مریم خسروی

  نانو  فناوری پزشکی:سید مهدی رضایت، عید سرکار، امیر امانی، رضا فریدی مجیدی

  نانو انکپسولاسیون:دکتر صدیف آزاد مرد دمیرچی، مهندس شیوا امامی

  نانو بیوتکنولوژی(از دیدگاه میکروبیولوژی):دکتر روحا کسری کرمانشاهی، مهندس بهارک حسین خانی

  نانو بیوسرامیک ها:دکتر محمد حسین فتحی، مهندس آرش حنیفی

  نانو تکنولوژی و سلول های بنیادی: ترجمه کیومرث دانشگر، لیدا پورغفاری   

  نانو خوشه ها:دکتر مسعود صلواتی نیاسری، مهندس نوشین میر

  نانو داروها و درمان هدفمند سرطان (از مبانی تا کاربرد):دکتر سهیلا هنری، دکتر مونا ملک زاده

  نانو ذرات آنتی باکتریال نقره در صنعت و بهداشت:مهندس نفیسه بحیرایی، دکتر مهدی هدایتی

  نانو زیست فناوری از پزشکی تا صنعت (نگاهی ویژه بر فناوری غذایی):دکتر کیانوش خسروی دارانی

  نانو شیمی 2 - رویکردی جدید بر نانوساختارها:دکتر مسعود صلواتی نیاسری، فرنوش توکلی

  نانو فناوری - اصول و کاربردها:ترجمه زهرا شریعتی نیا

  نانو فناوری - مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی: ترجمه جواد ملکوتی خواه، دکتر بابک نگاهداری      

  نانو فناوری ، نگرشی بر روش های نانوساختار:دکتر میرقاسم حسینی، محمود علی اف خضرایی

  نانو فناوری و محیط زیست: ترجمه علی نقی زاده، مختار مهدوی، مهدی قربانیان، اسماعیل قهرمانی، حسین صفری پلنگی      

  نانو کامپوزیت ها: ترجمه دکتر علی حبیب اله زاده، مهندس علی اصغر نجف زاده خویی

  نانو مهندسی در علم و تکنولوژی - مقدمه ای بر دنیای نانوطراحی: ترجمه دکتر عبدالحسین فریدون، مهندس حسین همتیان

  نانو مواد: ترجمهدکتر حمیدرضا رضایی، مهندس مهدی مشرف جوادی، میثاق افشار پور

  نانوبلورها - سنتز، ویژگی ها و کاربردها: ترجمه پیروز مرعشی، امیرمصطفی امیرجانی، داود حق شناس فتمه سری    

  نانوبیوتکنولوژی – نانولیپوزوم ها و دارورسانی:مهندس مجتبی خلیلی

  نانوتکنولوژی (مفاهیم، خواص و روشهای کاربردی تولید نانوپودرها):مهندس پروانه احمدی

  نانوتکنولوژی اندازه گیری نانوذرات و پتانسیل زتا:دکتر علمدار آشناگر

  نانوذرات و کاربرد آنها در رهایش کنترل شده عوامل بیولوژیکی:دکتر اسماعیل جباری، مهندس شهریار شریفی

  نانوزیست فناوری - مبانی و کاربردها:زهرا شریعتی نیا، فرامرز افشار طارمی

  نانوساختارها و نانوکامپوزیت ها:مهندس پویا دلشاد خطیبی، مهندس مالک سعیدی، مهندس افروز لطیفی

  نانوشیمی: ترجمه سلیم الجواد ملاح، سودابه فرحناک       

  نانوشیمی - روش های ساخت، بررسی خواص و کاربردها:دکتر مسعود صلواتی نیاسری، زینب فرشته

  نانوشیمی ابرمولکول ها:دکتر علی مرسلی

  نانوفناوری برای زیست شناسی و پزشکی:ترجمه مهدی آدابی، نجمه کتابچی، حوری نکونام

  نانوفناوری پزشکی و نانو پزشکی: ترجمه الناز شعبانی سیچانی، مریم شریفی اقدم، صفیه برومند    

  نانوفناوری در شیمی تجزیه:دکتر حسن سرشتی

  نانوفناوری در صنایع غذایی: ترجمه دکر محسن لبافی، مهندس مهشاد نسبی، مهندس نوشین اقبال 

  نانولیپوزوم ها - کاربردهای درمانی و صنعتی:کیانوش خسروی دارانی، محمدرضا مظفری

  نقش فناوری نانو در پالایش محیط زیست:جواد ملکوتی خواه، ایرج اله دادی، حسن صمدیار


(A-D)

(E-N)

(P-Q)

(R-V)

 

تنظیمات قالب